Svazijsko: Do života bez HIV

 

Tato fotogalerie přibližuje jednotlivé aktivity spojené s PMTCT B+ a jejich přínos

© MSF

Ve Svazijsku je 26 % populace ve věku od 15 do 49 let HIV pozitivní. V roce 2007 Svazijsko oslovilo Lékaře bez hranic a požádalo je o pomoc v boji proti HIV a tuberkulóze. Lékaři bez hranic následně zahájili spolupráci s místním ministerstvem zdravotnictví. V únoru 2013 pak společně začali realizovat průkopnický přístup v léčbě HIV pozitivních těhotných a kojících žen pro prevenci přenosu nákazy z matky na dítě, tzv. PMTCT B+.

© Yasuhiko Okulo

Gift Mumanga, vrchní sestra na klinice Tfokotani, hovoří s pacientem. „Není snadné přesvědčit lidi, aby se nechali testovat. Myslí si, že když bude výsledek pozitivní, ostatní lidé je odvrhnou. Pacienti také mají strach z nutnosti celoživotní léčby.“

© Yasuhiko Okulo

Johannes Zwane, vůdce místní komunity, říká: „Nabádáme lidi, zejména mladé, aby podpořili své HIV pozitivní partnery. Já je také přesvědčuji, aby přišli a nechali se testovat. Věřím, že až budou mít o HIV/AIDS potřebné znalosti, bude pro ně snazší podporovat své partnery.“

© Yasuhiko Okulo

Ephriem Dube, tradiční léčitel, je HIV pozitivní a léčí se. Říká: „Léčím všechny nemoci kromě HIV. Je pravda, že se stále setkávám s lidmi, kteří mají o HIV/AIDS zcestné představy, většinou proto, že se odmítají smířit se skutečností. I když se je snažím přesvědčit, stále věří v tradiční medicínu. Může to být velmi obtížné, ale já jim jdu vzorem, jsem živoucí důkaz, sám žiju s HIV.“

© Yasuhiko Okulo

Magiyagiya Zwane, „expertní pacient“ Lékařů bez hranic, popisuje svoji zkušenost. „Pro mě je velmi jednoduché vybízet lidi k testování na HIV. Říkám jim, aby se podívali na mě. Jsem zdravý, je mi dobře, takže je velmi snadné je přesvědčit. Jakmile se někdo nechá testovat, řeknu mu, ať jde na kliniku, kde jej čekají další kroky.“

© Yasuhiko Okulo

Nomcebo Dlamini, „expertní pacientka“ Lékařů bez hranic na klinice Tfokotani, dává pacientům lekci ze zdravotní výchovy. „Mluvíme s pacienty, aby pochopili, proč je testování důležité. Říkáme jim také, jak nám samotným pomohla antiretrovirová léčba a jak může pomoci jim.“

© Yasuhiko Okulo

Poradkyně Lékařů bez hranic pro testování vysvětluje, co je to HIV, jak se přenáší a jaké jsou způsoby prevence. Týmy nabízející pacientům podporu, vzdělání a poradenství společně s poskytovateli psychosociální asistence často navštěvují místní komunity, zejména v místech, kde se shromažďují lidé, například na farmách a v kostelích.

© Yasuhiko Okulo

HIV pozitivní těhotná pacientka říká: „Teď, když se léčím, vidím světlejší budoucnost pro sebe i pro svoji rodinu, protože porodím dítě bez HIV a vezmu své starší dítě a manžela na testy. Uvědomuji si, že léčba, kterou jsem nastoupila, je velmi důležitým krokem v mém životě.“

© Yasuhiko Okulo

HIV pozitivní kojící pacientka je doma s dalšími dvěma dětmi, které nejsou nakaženy virem. Mluví o podpoře ze strany svého manžela, který je rovněž HIV pozitivní a léčí se. „Pořád lidem říkám, ať něco dělají, že antiretrovirová léčba není konec života. Stále můžete šťastně žít.“

© Sam Taylor /MSF

Lékaři bez hranic pracují v úzkém partnerství s ministerstvem zdravotnictví s cílem ukázat, že tento nový přístup je účinný, že jej přijímají těhotné ženy a zdravotničtí pracovníci a že jej lze uplatňovat v celé zemi. Informační tabule vypovídá o spolupráci mezi ministerstvem zdravotnictví a Lékaři bez hranic.

© Yasuhiko Okulo

Pan Benedict N. Xaba, ministr zdravotnictví, vysvětluje, že hlavní problémy budou spočívat v reakci Svazijců na tuto iniciativu a v nákladech spojených s programem. „Doufáme, že tato iniciativa nejen pomůže Svazijsku, ale stane se také příkladem pro ostatní země.“ Elias Pavlopoulos, vedoucí mise Lékařů bez hranic v zemi, pokračuje: „Naším úkolem je působit jako katalyzátor změny, aby základní antiretrovirová léčba pokračovala, až tu nebudeme.“

© Yasuhiko Okulo - zvláštní poděkování: SIGMA

„Mluvíme s každým, protože každý člověk je buď sám infikovaný, nebo jinak touto nemocí postižený. Každý musí aktivně podporovat ostatní,“ říká Dolly Zikalaka, spolupracovnice Lékařů bez hranic pro psychosociální pomoc. Během následujících čtyř let by více než 2 000 těhotných a kojících žen v Nhlanganu mělo nastoupit celoživotní antiretrovirovou léčbu. PMTCT B+ je první krok směrem ke Svazijsku bez HIV.Darujte Připojte se k nám